QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP BÁO VIETNAMNET

Tài khoản đăng nhập báo VietNamNet (sau đây gọi là ‘tài khoản’) được thiết lập nhằm cung cấp cho bạn đọc công cụ tiện ích quản lý lịch sử truy cập trang vietnamnet.vn, thông tin cá nhân chia sẻ với cộng đồng, các hoạt động tương tác khác với báo VietNamNet. Việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và quy định riêng tại văn bản này (sau đây gọi là ‘Quy định’)

1. Điều khoản chung

Bằng việc đăng ký sử dụng tài khoản báo VietNamNet, Người Đăng Ký mặc nhiên được coi là đồng ý với toàn bộ các điều khoản của Quy định.

Nội dung của Quy định có thể được cập nhật thường xuyên bởi báo VietNamNet. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu.

2. Điều khoản đăng ký

Người Đăng Ký có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Báo VietNamNet có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của Người Đăng Ký mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực. Người Đăng Ký cam đoan thực hiện trong khả năng tốt nhất các biện pháp bảo mật tài khoản của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, Người Đăng Ký phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống.

Quy trình đăng ký như sau:

Bước 1: Người dùng truy cập vào trang vietnamnet, click đúp vào biểu tượng đăng ký tại góc phải màn hình.

Bước 2: Người dùng nhập các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi người dùng hoàn thành việc khai báo thông tin, hệ thống sẽ gửi email đến địa chỉ hộp thư điện tử người dùng đã đăng ký để xác thực thông tin và việc sử dụng dịch vụ của người dùng

Bước 4: Người dùng kích hoạt tài khoản theo email hướng dẫn của hệ thống. Hoàn thành thao tác này, người dùng đã chính thức trở thành thành viên của Báo VietNamNet và được sử dụng mọi tiện ích trên trang vietnamnet.vn.  Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của trang vietnamnet.vn, trường hợp thành viên có nhu cầu thay đổi các thông tin cá nhân đã đăng ký, người dùng đăng nhập hệ thống và chọn chức năng thông tin tài khoản để thực hiện việc sửa đổi và cập nhật thông tin theo nhu cầu của mình. 

3. Quyền và trách nhiệm của người đăng ký tài khoản Báo VietNamNet

3.1 Quyền lợi của Người đăng ký

Được sử dụng dịch vụ của trang vietnamnet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật, bao gồm những dịch vụ sau: các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý; chia sẻ, trao đổi dữ liệu; và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Những quyền lợi sử dụng dịch vụ của Báo VietNamNet còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do Báo VietNamNet cung cấp.

Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật: Khi sử dụng dịch vụ của Báo VietNamNet, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân, riêng tư của Người Sử Dụng được bảo vệ bằng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, các phần mềm và quy trình quản lý an toàn, an ninh thông tin của Báo VietNamNet, ngăn chặn sự truy nhập bất hợp pháp.

Báo VietNamNet luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Người Sử Dụng trong mọi trường hợp. Như vậy, Người Sử Dụng được quyền yêu cầu Báo VietNamNet hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn khi sử dụng dịch vụ; Yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ,…

3.2 Trách nhiệm của Người đăng ký

Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Báo VietNamNet không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng tiết lộ, chia sẻ mật khẩu cho bên thứ ba hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin khi truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên môi trường internet. Người Đăng Ký thông báo ngay cho Báo VietNamNet bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Đăng Ký...

Không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, của người khác...

Không được sử dụng tài khoản để gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào như thư rác hay tin nhắn rác...

4.Quyền và trách nhiệm của Báo VietNamNet

4.1 Quyền của Báo VietNamNet

Được quyền thiết lập biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý hệ thống tài khoản theo khả năng hiện có. Được quyền yêu cầu Người Đăng Ký tuân thủ nội dung của Quy định.

Được quyền thu thập, lưu trữ các thông tin của Người Đăng Ký nhằm phục vụ mục đích điều hành và phát triển hệ thống theo nhu cầu của Báo VietNamNet , phù hợp các quy định của pháp luật.

Được quyền cung cấp thông tin của Người Đăng ký cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo hoặc xin ý kiến trước trong các trường hợp do pháp luật quy định.

Được quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những nội dung không phù hợp theo quy định của pháp luật, quy định của Báo VietNamNet .

4.2 Trách nhiệm của Báo VietNamNet

Công khai Quy định sử dụng tài khoản đăng nhập Báo VietNamNet trên trang chủ của website  vietnamnet.vn

Thiết lập hệ thống kỹ thuật, phần mềm, quy trình đảm bảo an toàn, an ninh cho Báo VietNamNet; bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Đăng Ký.

Báo VietNamNet cam kết thu thập, sử dụng thông tin của Người Đăng Ký vì mục đích điều hành quản trị hệ thống, không cung cấp cho bên thứ ba trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảo đảm quyền quyết định của Người Đăng Ký trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cho Người Đăng Ký; giải quyết yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ, hoặc ngăn chặn loại bỏ hành vi, nội dung ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cá nhân, tổ chức khác,…

5. Từ chối trách nhiệm đảm bảo

Nội dung trên mạng được cung cấp bởi rất nhiều nguồn khác nhau, nội dung này có thể được đăng tải bởi người dùng hoặc bị chỉnh sửa bởi bên thứ ba trước khi đưa lên. Vì vậy, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết VietNamNet không chịu trách nhiệm trước bất cứ thông tin sai lệch, hay rủi ro về mất thông tin cá nhân, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bất cứ nguyên nhân nào được liệt kê dưới đây:

Nội dung lỗi hoặc thiếu chính xác của người dùng đưa lên.

Những tổn thất cá nhân hoặc tài sản có nguyên nhân từ nội dung không phải của dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Việc sử dụng, truy cập bất hợp pháp máy chủ của VietNamNet và khống chế bởi tin tặc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh chứa trong đó hoặc chỉnh sửa và đưa những thông tin sai lệch về nội dung trên trang web.

Thông tin về dịch vụ và trang web của VietNamNet bị chỉnh sửa và cung cấp trái phép của bên thứ ba mà chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Bất kỳ lỗi về các phần mềm gián điệp, Virus, lỗi phần mềm trên máy tính của bạn được truyền đến từ bên thứ ba có chứa trang web của chúng tôi.

Bất kỳ lỗi đường truyền bị gián đoạn đến dịch vụ của chúng tôi.

Những trách nhiệm cho từng vi phạm cụ thể sẽ theo pháp luật hiện hành quy định.

6. Cam kết của người sử dụng dịch vụ VietNamNet-ID

Những cam kết sau của người dùng cần bạn phải đọc và đồng ý trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Bạn đồng ý với tất cả những điều khoản ở trên.

Bạn không được phép sử dụng bất cứ hình thức nào nhằm truy cập trái phép, hoặc sử dụng những công cụ nhằm gây thiệt hại đến những dịch vụ do VietNamNet cung cấp.

Bạn cam kết Không khiếu nại VietNamNet (gồm tất cả cả chinh nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, tất cả các công nhân viên làm việc tại VietNamNet) về những thiệt hại, tổn thất tinh thần hay vật chất do những nguyên nhân sau:

Việc bạn sử dụng dịch vụ của VietNamNet cung cấp

Do bạn không tuân thủ các quy định về dịch vụ của VietNamNet đưa ra.

Do bạn vi phạm các quy định về đăng tải nội dung (bao gồm trách nhiệm về pháp luật trước nội dung mà bạn đăng tải, những khiếu nại và yêu cầu bồi thường của bên thứ về quyền sở hữu trí tuệ, về nội dung vi phạm mà bạn đưa lên.).